Varför Fundis?

Fundis förändrar världen!

Fundis är till nytta för alla parter!

Fundis är en betalningsapp som gör det möjligt för kunder att betala för sina inköp samtidigt som de stöder organisationer som är viktiga för just dem, såsom föreningar, samfund, idrottsföreningar och välgörenhetsorganisationer.

Allt detta leder till att Fundis har en enorm positiv samhällspåverkan.

Nu ansluter sig föreningar, samfund och merchants till Fundis. Betalningsappen kommer att släppas för konsumentanvändning under år 2024.