Awadifo ry: Mahdollisuuksia ja Parempaa Tulevaisuutta Kehittyvissä Maissa

28.06.2024

Fundis on solminut yhteistyösopimuksen merkityksellistä työtä tekevän Awadifo ry:n kanssa. Yhteistyömme erilaisten organisaatioiden kanssa sekä mahdollisuus tukea niiden tärkeää agendaa on meille suuri ylpeyden aihe.

Awadifo ry on suomalainen voittoa tavoittelematon hyväntekeväisyysyhdistys, joka perustettiin vuonna 2021. Sen tarkoituksena on tukea kehittyvien maiden asukkaita rakentamaan parempaa tulevaisuutta omassa maassaan. ”Awadifo” tarkoittaa ”kiitos” lugbaratin kielellä, jota puhutaan Luoteis-Ugandassa. Awadifo ry on aloittanut toimintansa tukemalla tämän alueen asukkaita, mutta aikoo laajentaa toimintaansa myös muihin maihin.

Awadifo ry kouluttaa ja neuvoo kehittyvien maiden heikommassa asemassa olevia aloittamaan pienimuotoista elinkeinotoimintaa, jonka avulla he voivat hankkia toimeentuloa perheilleen ja parantaa koko yhteisön elämänlaatua. Tähän mennessä Awadifo on kouluttanut Ugandassa jo yli 100 ihmistä aloittamaan uuden elinkeinon. Toiminnallaan he tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Awadifon perustaja Mira Kivistö kommentoi Fundiksen ja Awadifon yhteistyötä seuraavasti: ”On hienoa päästä mukaan Fundiksen edunsaajien joukkoon. Me länsimaissa asuvat olemme monin tavoin etuoikeutettuja, ja meillä on mahdollisuus auttaa heikommassa asemassa olevia selviämään paremmin omissa maissaan. Haluamme jo etukäteen kiittää kaikesta Fundiksen kautta saamastamme tuesta. Let’s make the world a better place!”

Tutustu Awadifo ry:n toimintaan ja auta heitä Fundiksen avulla auttamaan
muita: www.awadifo.org tai www.facebook.com/awadifo

Uganda, joulukuu 2023. Kuvassa vasemmalla Harriet Adania (Awadifon kouluttaja Ugandassa) ja oikealla Juha Tammi (hallituksen jäsen) ja Mira Kivistö (perustaja ja hallituksen puheenjohtaja).